एखाद्या इंग्रजी शब्दासाठी मराठी प्रतिशब्द हवा असल्यास या साच्याचा वापर करा.

वापर:

include {{मराठी शब्द सुचवा}} करणे.

असे दिसेल

include [मराठी शब्द सुचवा] करणे.