Admin mop.PNG ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियावर प्रचालक आहे. (तपासा)