एखाद्या शब्दासाठी/वाक्यासाठी सोपा मराठी प्रतिशब्द हवा असल्यास या साच्याचा वापर करा.आक्षेपाबद्दल व्यवस्थित दखल घेऊन हवी असेल तर आपले म्हणणे विकिपीडिया:शुद्धलेखन#क्लिष्टता आक्षेप विस्तृत पणे नोंदवणे अपेक्षीत आहे.

वापर:

include {{क्लिष्टभाषा}} करणे.

असे दिसेल

include [सोप्या शब्दात लिहा] करणे.