Broom icon.svg
या लेखाचे शुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरण मराठी विकिपीडियासाठी अनुकूल नाही. कृपया लेख तपासून शुद्धलेखन करावे. हा साचा अशुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरणविषयक चुका आढळल्यास वापरला जातो. नेहमी होणाऱ्या चुकांबद्दल या पानावर माहिती आहे. या संबंधी अधिक चर्चा करायची असल्यास अथवा काही शंका/ प्रश्न असल्यास कृपया चर्चापान वापरावे.

नविन फेर आखणी नुसर भारतात एकुण ५४३ लोक सभा मतदार संघ आहेत. या मतदार संघातून निवडनूक लडऊण विजय मिळविलेल्या उमेव्दवारास “खासदार” असे म्हणतात. अनुसूचित जाती ८४, अनुसूचित जमाती ४७ आणि जनरल ( ओपन )४१२. भारतात एकूण २९ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश आहेत त्यात दिल्ली हे शहर केंद्रशासित व राज्यसुध्दा आहे. भारतात एकुण जास्तीत जास्त ५५० लोक सभा मतदार संघ आहेत. त्यात स्टेट करिता ५३०, केंद्र शाशित २०, आणि नेमस्त केलेल्या १३ जागा चा समावेश आहे.