सविता प्रभुणे

मराठी चित्रपट अभिनेत्री
सविता प्रभुणे
सविता प्रभुणे
जन्म सविता प्रभुणे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी