समभुज चौकोन

(समभूज चौकोन या पानावरून पुनर्निर्देशित)


Broom icon.svg
या लेखाचे शुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरण मराठी विकिपीडियासाठी अनुकूल नाही. कृपया लेख तपासून शुद्धलेखन करावे. हा साचा अशुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरणविषयक चुका आढळल्यास वापरला जातो. नेहमी होणाऱ्या चुकांबद्दल या पानावर माहिती आहे. या संबंधी अधिक चर्चा करायची असल्यास अथवा काही शंका/ प्रश्न असल्यास कृपया चर्चापान वापरावे.


ज्या चौकोनाच्या सर्व बाजू समान लांबीच्या असतात अशा चौकोनास समभुज चौकोन असे म्हणतात.समभुज चौकोनाच्या सर्व कोनांची बेरीज ३६० अंश असते ,परंतु या चौकोनाचे कोणतेही दोन किंवा अधिक कोन एकरूप नसू शकतात. समभुज चौकोन हा समांतरभुज चौकोन सूद्धा असतो.