माझे नाव दिक्षा आहे. मी विज्ञान आश्रममध्ये काम करते.