मी,इयत्ता ११वी,चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालय,सांगली मध्ये शिकत आहे.