हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
माझे नाव स्वप्नील कुलकर्णी. मी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे राहतो.