सर्वाना माझा जय भिम नमो बुध्दाय, माझा कल बुद्ध साहित्य,बुद्ध सूत्र, पाली भाषेतील गाथा या वर आधारित लिखाण करण्याकडे आहे.

माझे योगदानसंपादन करा

वर्षावास

गुरुपौर्णिमा

(विभाग पौर्णिमेचे महत्व)