मी ११ इयत्ते , चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालय, सांगली मध्ये शिकत आहे.मला मराठी वाचनाची आवड आहे.