मी रुपेशकुमार किरसावळगी, सोलापूर विद्यापीठ , सोलापूर. सामाजिक शास्त्रे संकुल, पत्रकारिता विभाग