या निसर्गाच्या रूपाने आपल्याला जे जे ज्ञान मिळाले, ते निसर्गाचेच देणे आहे, तेच सर्वांना माहिती, फोटो रुपात परत देणे, याच साठीचा हा प्रयत्न.