मी सचिन लक्ष्मण माळी राहणार विजयनगर विश्रामबाग सांगली सध्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीमधील चिंतामणराव व्यापार महाविदयालयामध्ये नोकरी करतो तसेच सामाजीक कार्याची सुद्धा आवड आहे