येथे माझ्या इतर रस्ते व गावे लेखांच्या कामाबद्दलच्या सद्य स्थितीची माहिती आहे.

रस्ते व गावेसंपादन करा

गावे चौगाव
यादी धुळे जिल्ह्यातील गावेभारतातील राष्ट्रीय महामार्गांची यादी (क्रमांकानुसार)
राष्ट्रीय द्रुतगतीमार्ग राष्ट्रीय द्रुतगतीमार्ग १
राज्य महामार्ग राज्य महामार्ग १० (महाराष्ट्र)