हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
ही व्यक्ती विदर्भात राहते

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संस्थेचा आजीव सभासद