mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
MaharashtraIcon.png
ही व्यक्ती अहमदनगर येथे राहते