mr मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.MaharashtraIcon.png
हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
mr-3 ही व्यक्ती मराठी भाषेत प्रवीण आहे.Shaniwarwada frontview.JPG ही व्यक्ती पुणे येथे राहतेmr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.