मी डॉ. दिपिका मानकर, पशुधन विकास अधिकारी गट अ, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी १ देवलापार, ता. रामटेक, जि. नागपूर येथे ४ वर्षापासून कार्यरत आहे.