मी अरनाज पालेकर १२वी .चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालय मध्ये आहे. मला मराठी लेक वाचण्यची आवड आहे.