AJAY KULSANGEसंपादन करा


ऑगस्ट २०२२
शुक्रवार
१२
२३:३७+५.३०GMT
.
.

अजय कुलसंगे (हयात)

सदस्य:AJAY KULSANGE

'अजय कुलसंगे' मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.


mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
mr-2 हे सदस्य मध्यम पातळीचे मराठी लेख निर्माण करु शकतात.
mr-3 हे सदस्य मराठी भाषेत प्रवीण आहे.
hi हिंदी
हे सदस्य हिंदी लिहु ,वाचु व बोलू शकतात.
  ही व्यक्ती भारतीय आहे.
हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
ही व्यक्ती विदर्भात राहते.

 सदस्य हिंदुस्तानी संगीताचा रसिक आहे..