पुणे शहर आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्याव्रताचे काम, नागरवस्ती विभागातील मुलींसाठी काम करते.