मी विजय लक्ष्मण थोरात राहणार ४१/२४८ न्यू बुधवार पेठ सोलापूर माझे शिक्षण बी ए झाले असून आता मी सोलापूर विद्यापीठ येथे जनसाज्ञापन या विभागात शिकत आहे.