मी सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर मध्ये पत्रकारिता आणि जनासाज्ञापन विभागात शिकत आहे. मी मूळची सोनेसांगवी(जिल्हा-बीड) आहे.