मी पुणे येथे राहते.मी ज्ञानप्रबोधिनीची महिला पुरोहित आहे.