मी महमद शेख. मला विविध प्रकारचे खेळ आवडतात. मला पत्रकार व्हायचं आहे.