मी मधुकर दिगंबर जक्कन, शिक्षण - नेट (यु.जी.सी.),एम.जे., एम. ए.(अर्थशास्त्र) बी.एड.,डी.सी.एम.,एम.एच.सी.आय.टी. व्हीडिओ एडीटिंग सर्टिफिकेट ( अडोब प्रीमियर, कॅनपस) , फोटोग्राफी सर्टिफिकेट (निकॉन ), डिजिटल फोटोग्राफी आणि व्हीडिओ शुटींग (एम.सी.ई.डी)