माझे नाव पूजा सावंत आहे.मी पूर मधून येते.माझ्या महाविद्यालय चे नाव S.P.J आहे.मी S.Y.Bcom मध्ये शिकत आहे .