दीप जैस्वाल 
एम. जी. एम. वृत्तपत्र व जनसंवाद 
            महाविद्यालय.