मी दिक्षा प्रकाश कदम. मी के.बी.पी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सातारा येथे शिक्षण घेत आहे .