ज्ञानदा गद्रे-फडके

७ सप्टेंबर २०१७ पासूनचा सदस्य

मी ज्ञानदा गद्रे-फडके.

दिसामाजी काहीतरी ते लिहावे। प्रसंगी अखंडित वाचीत जावे।। - समर्थ रामदास स्वामी