मी ज्ञानदा गद्रे-फडके.

दिसामाजी काहीतरी ते लिहावे। प्रसंगी अखंडित वाचीत जावे।। - समर्थ रामदास स्वामी