साप्ताहिक विवेकच्या 'शिल्पकार चरित्रकोश' प्रकल्पासाठी कार्यरत.