माझे नाव कल्याणी शिंदे आहे. मी पाबळ येथे राहते. माझे शिक्षण १२वि झाली आहे आणि मी विज्ञान आश्रम येथे सगणक शिकत आहे.