उदय (चर्चा) ०७:०४, ४ जून २०१४ (IST) नमस्कार. मी उदय. मराठी विकिचा नवा सदस्य.

mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
मिपा मी मिसळपाव संकेतस्थळाचा/ची सदस्य आहे.