स्थापत्य अभियंता.ऐतिहासिक स्थळांना भेट देणे खूप आवडते.वाचनाची खूप आवड आहे.