माझ नाव अनुराधा खंदारे. मी जीवन ज्योती महिला सक्षमीकरण संस्थेमध्ये संगणक शिक्षिका आहे. माझे शिक्षण B.A. (English)पर्यत झाले आहे.