सत्संगात परमेश्वराच्या अवतारलीला, गुणगान याबद्दल ऐकावयास मिळते. साधनांनी जे साधत नाही ते संतसहवासाने साधते. मोक्षाचें तें मूळ सत्संग.


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.