Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

ज्या दोन कोनांना एकच शिरोबिंदु आणि एक सामायिक भुजा असते त्या कोनांना संलग्न कोन असे संबोधतात.


संलग्न कोन - A आणि B एकमेकांचे संलग्न कोन आहेत