संयुक्त पुरोगामी आघाडी

भारतातील एक राजकीय पक्ष

साचा:भारतीय राजकीय संघटन

यु.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी.