राग शुद्ध कल्याण

(शुद्ध कल्याण या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग शुद्ध कल्याण हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.