शालेय जिवनात शिकवल्या जाणाऱ्या गुणाकारच्या पद्धती बऱ्याच किचकट असतात.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात गणिताबद्दल भयगंड निर्माण होतो. याशिवाय शिघ्र गणिताच्या बऱ्याच पद्धती आहेत. त्या सोप्या व पुर्ण नवीन असल्यामुळे मुलांना त्यांची आवड निर्माण होऊन गणितात गोडी निर्माण होऊ शकते.

एक अत्यंत सुलभ पद्धतसंपादन करा

या पद्धतीने सर्वच नाही पण बरेच गुणाकार अतिशय सहजपणे करता येतात.

शिग्र गुणाकारा साथी विविध कसोट्या वापरण्यात येतात. जसे की कोणत्याही संख्येला ५ ने गुणले की शेवटी ५ च किंवा ० येते.