शिवालिक रांग ही हिमालय पर्वतरांगेच्या अति दक्षिणेकडील टेकड्यांची रांग आहे. शिवालिक रांगेची सर्वसाधारण उंची समुद्रसपाटीपासून ९०० ते १,१०० मीटर आहे.

हिमालयाच्या अन्य रांगासंपादन करा

  • कांचनगंगा रांग
  • काराकोरम रांग
  • झन्स्कर रांग
  • धौलधर रांग
  • पीर पंजाल रांग
  • महाभारत रांग