शाश्वत विकास

मानवी विकासाची पद्धत

शाश्वत विकास किंवा टिकाऊ विकास (टिकाऊ विकास), पर्यावरण आणि विकास जागतिक आयोगाच्या अनुषंगाने धरणी किंवा टिकाऊ विकास ज्याच्या अंतर्गत पिढीच्या गरजा भागविल्या जाणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशिवाय तडजोड करता येईल. म्हणूनच, पर्यावरण संरक्षणाशिवाय विकास टिकाऊ होऊ शकत नाही, म्हणजेच सध्याच्या काळात नैसर्गिक संसाधनांचा वापर भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन कसा केला पाहिजे जेणेकरून आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात इच्छित संतुलन स्थापित केले जाऊ शकेल.

शाश्वत विकासामध्ये आपण मनुष्याच्या विकासासाठी निसर्गाचा अशा प्रकारे वापर केला पाहिजे की निसर्गाने पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये आणि निसर्ग आणि विकासामध्ये संतुलन राखू शकेल.

हे सुद्धा पहा

संपादन
  • नूतनीकरण करणारी संसाधने
  • पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी
  • इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोरसोर्स अँड टिकाऊ विकास, मणिपूर
  • टिकाऊ विकास लक्ष्ये

संदर्भ

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन