शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग (महाराष्ट्र शासन)

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन हा महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे.

अंतर्गत विभाग संपादन

  • शालेय शिक्षण विभाग
  • अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पुर्व शिष्यवृत्ती
  • महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
  • महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
  • शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग
  • क्रीडा विभाग

हे सुद्धा पहा संपादन

  • महाराष्ट्र सरकार
  • महाराष्ट्र शासनाचे विभाग