शनिवार हा आठवड्यातील एक वार आहे. हे नाव शनि ग्रहावरून घेतले आहे.