इंपेरेटर सीझर व्हेस्पासियानस ऑगस्टस (नोव्हेंबर १७, इ.स. ९ - जून २३, इ.स. ७९) हा इ.स. ६९ ते इ.स. ७९ पर्यंत रोमचा सम्राट होता. हा फ्लाव्हियन वंशाचा प्रथम सम्राट होता.

व्हेस्पासियन
रोमन सम्राट
Vespasianus

याचे मूळ नाव फ्लाव्हियस व्हेस्पासियानस होते.

मागील:
-
रोमन सम्राट
इ.स. ६९इ.स. ७९
पुढील:
टायटस