व्हियेतनामी डाँग

व्हियेतनामचे अधिकृत चलन

व्हियेतनामी डाँग व्हियेतनामचे अधिकृत राष्ट्रीय चलन आहे.

व्हियेतनामी डाँग
đồng Việt Nam
व्हियेतनामी डाँग
अधिकृत वापर व्हियेतनाम ध्वज व्हियेतनाम
संक्षेप
आयएसओ ४२१७ कोड VND
विभाजन १/१० हाओ
१/१०० क्सु
नोटा १००,२००,५००,१०००,२०००,५०००,१००००,
२००००,५००००,१०००००,२०००००,५००००० डाँग
नाणी २००,५००,१०००,२०००,५००० डाँग
बँक स्टेट बँक ऑफ व्हियेतनाम
विनिमय दरः   
व्हियेतनामी डाँग,मागील बाजू
सध्याचा व्हियेतनामी डाँगचा विनिमय दर
गूगल फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
याहू फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओझफॉरेक्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
एक्सई.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओआंडा.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया