व्हाइसरॉय

सम्राटाचा प्रतिनिधी
(व्हाईसरॉय या पानावरून पुनर्निर्देशित)

व्हाइसरॉय हा शासक राजकर्त्याच्या वतीने शासित देशाचा कारभार चालविणारा अधिकारी होय.

हे सुद्धा पहासंपादन करा