व्हाइसरॉय

सम्राटाचा प्रतिनिधी

व्हाइसरॉय हा शासक राजकर्त्याच्या वतीने शासित देशाचा कारभार चालविणारा अधिकारी होय.

हे सुद्धा पहा संपादन करा