वैशाख शुद्ध पंचमी ही वैशाख महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


१८७१-७२ची हिंदू दिनदर्शिका